18 October 2016 door Carin Zuidema 0 Comments

3 Acties voor de Agile architect

‘Werken onder architectuur’ betekent allang niet meer planmatig invulling geven aan de meerjaren-verkenning. Maar vaker dat je je als architect moet buigen over verandering in jouw organisatie: van mammoettanker naar zeiljacht.

10 October 2016 door Karel Smith 0 Comments

Data en wendbaarheid: twee handen op een buik

Data governance

Business agility, of wendbaarheid, betekent dat je als organisatie snel kunt inspelen op veranderingen in de omgeving. Of een organisatie zich ‘wendbaar’ kan noemen wordt bepaald door een aantal aspecten. Eén belangrijk aspect is dat je snel betrouwbare keuzes kunt maken. Eerder schreven we al in zijn artikel dat data hier een belangrijke rol in speelt. En omdat we steeds meer data produceren zijn er ook veel mogelijkheden om data hiervoor structureel te gebruiken. In dit artikel ga ik in op de uitdaging die er nog ligt bij organisaties om de snelle besluitvorming op basis van data mogelijk te maken.

04 October 2016 door Jasper Martens en Mitch Versloot 0 Comments

De verandercurve als leidraad om succesvol te implementeren

Hendrik en Eva werken op de afdeling Finance & Control van een grote organisatie. De medewerkers krijgen te maken met de invoering van een nieuw ICT-systeem. De implementatie verandert veel in de bestaande werkwijzen, zowel voor Hendrik en Eva, als voor hun collega’s. Een nieuw systeem implementeren gaat natuurlijk niet zonder voorbereiding. Het management stelt een projectteam aan, waarin Hendrik en Eva plaatsnemen. Het team gaat aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en procesbeschrijvingen. Ruim een half jaar voor de implementatie starten ze, zodat de implementatie straks vlekkeloos verloopt!

28 September 2016 door Dirk de Wit 0 Comments

En als de structuur de strategie niet meer volgt...

"Het moet simpeler en efficiënter" kopte NRC twee weken geleden. Bezuinigen en banen schrappen is de directere vertaling. Het betrof hier ingrepen bij ABN AMRO maar daar had een willekeurige banknaam kunnen staan. De banken lijken in hetzelfde vaarwater te verkeren als PostNL een aantal jaar geleden. Om te overleven is een sterke sturing op kostenreductie gewenst. Of zoals het stond uitgedrukt “dwingen klanten en toezichthouders steeds sneller in te spelen op veranderende wensen”.

23 September 2016 door Peter de Boer 0 Comments

Agile organiseren: geen wendbaarheid zonder solide basis

(Leestijd: 5 minuten)
Onder andere ingegeven door de trend van digitalisering, zien veel organisaties dat hun omgeving en klanten hen dwingt om de organisatie te veranderen om te kunnen overleven in een mondialere markt. Daarnaast moeten organisaties in staat zijn om meerdere diverse klantgroepen te bedienen op basis van een efficiënte organisatie inrichting. Maar als organisatie kan je niet telkens opnieuw beginnen. In dit artikel willen we je inzicht geven op de vraag hoe organisaties met een solide basis wendbaarder kunnen worden.

18 September 2016 door Eline Roelfsema 0 Comments

Procesverbetering? Manage je eigen Customer Journey

Het Procescongres is hét jaarcongres (1 november a.s. in 's-Hertogenbosch) voor managers en senior specialisten die zich bezighouden met het realiseren van een procesgerichte bedrijfsvoering. Dit jaar staat het congresprogramma in het teken van Digitale Transformatie in de praktijk. Wat betekent het voor jou als procesmanager? En richt je de processen zo in dat je de klant nog beter van dienst kan zijn. Hoe zie je dat terug in de klantbeleving?

12 September 2016 door Dirk de Wit 0 Comments

Agile organiseren: eindelijk de piramides voorbij?Wendbaarheid, je kan er als manager niet op tegen zijn. Als één onderwerp de corporate hype ladder aan het beklimmen is dan is het wel wendbaarheid, veelal verbonden aan termen als corporate agility, business agility en agile development. Vooral dankzij het doordringen van agile werken met SCRUM en SAFE als bekende methodieken is er veel meer aandacht gekomen voor het ontwikkelen van wendbaarheid. Enerzijds als middel om nu definitief de kloof tussen business en IT te slechten, anderzijds als een nieuwe manier om organisaties vorm te geven. Deze vorm van wendbaarheid ontstaat vooral in navolging van bedrijven als Spotify en Google: hier ontwikkelt zich een nieuw vocabulaire met woorden als squads, tribes, guilds en charters als manier om bedrijven vorm te geven.

Nu we onder invloed van de snel doordringende digitale transformatie de piramide voorbij zijn is de vraag of de nieuwe organisatiemodellen vooral voor startups en young companies bedoeld zijn of dat bestaande bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

06 September 2016 door Leendert de Bruin 0 Comments

Processen zijn er om vanaf te wijken

Standaardisatie van processen brengt kwaliteit en efficiëntie

Er zijn een heleboel redenen om de activiteiten van een organisatie te ordenen in processen. We maken dan een model van hoe een bepaald resultaat stap voor stap tot stand komt. Om een constante kwaliteit van product of dienst te garanderen, wordt vervolgens gestuurd op een voorspelbare, éénduidige werkwijze (procesmanagement). Alle gevallen doorlopen steeds precies dezelfde stappen. Deze routine leidt in veel gevallen ook tot efficiëntie: iedereen weet wat zijn rol is en wordt door de herhaling steeds handiger in het uitvoeren daarvan. In een productieomgeving wordt de gestandaardiseerde werkwijze regelmatig afgedwongen door een 'lopende band' inrichting van de fabriek. Binnen de dienstverlening zien we workflow management en 'straight through processing' deze rol vervullen.

29 August 2016 door Luuk Tubbing 0 Comments

Een data gedreven organisatie worden: Bouwstenen om te beginnen en door te pakken

Big Data biedt veel kansen, zoals sturen op klantgedrag of bijstandsfraude detecteren. Echter lopen veel organisaties tegen allerlei obstakels aan in hun pogingen om een data gedreven organisatie te worden, waaronder tegenvallende datakwaliteit, een organisatiecultuur die leunt op onderbuikgevoel en een gebrek aan data-expertise.

25 August 2016 door Peter van Heck 0 Comments

Big Data: in kleine stappen een grote sprong maken

Meer of betere data: wanneer speelt deze vraag?

Voor een woningcorporatie voerden we onlangs een analyse uit met de vraag of is te voorspellen hoe lang de doorlooptijd van een specifiek geval zou worden. Voor deze analyse was een relatief kleine dataset beschikbaar, wat het lastig maakte om de bevindingen statistisch te onderbouwen. Al snel bleek dat de beschikbare data het probleem niet goed beschreef en dat een goede voorspelling op basis van deze data niet haalbaar was. Een uitdaging waar meer organisaties vandaag de dag voor staan. Om tot een goede analyse te komen is er namelijk meer data nodig.

Blijf op de hoogte

Volg O&i

article_bio_twitter article_bio_linkedin article_bio_rss article_bio_google+ article_bio_mail